Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH - MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng:
Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Công ty cam kết cung cấp các dịch vụ cũng như thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà Nước " Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động" một cách nhanh chóng - chính xác- hiệu quả nhằm thoả mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng, các tổ chức,cá nhân và các doanh nghiệp.
Trong công việc, cán bộ, nhân viên Công ty cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau:
1. Phối hợp, quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, khách hàng trong công việc cũng như công tác " Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động "
2. Xây dựng bộ máy, tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sản xuất - kinh doanh công nghiệp.
3. Bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, tạo môi trường làm việc tốt nhất để CBNV phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công việc.
4. Duy trì, phát triển, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng, làm cơ sở để CBNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả./.
Mục tiêu chất lượng:
Luôn luôn không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý nhằm hiện đại hoá Công ty, tích cực triển khai chương trình cải cách để cung cấp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các dịch vụ cho khách hàng nhằm thỏa mãn, đáp ứng các nhu cầu của khánh hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG SÀI GÒN

Trụ sở: 21A Đường Cầu Xây, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện : Lô A , Lầu 1 - Căn 1.11 chung cư Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Điện thoại:  0982.323.815 - 0778. 077.420 - 028. 6280.9177 

Mã số thuế: 0 3 1 2 8 3 2 7 3 3

Website: kiemdinhsaigon.vn - Email: kiemdinhsaigon70@gmail.com