Kiểm định chai LPG

Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các loại chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng, ( Sau đây gọi chung là chai chứa LPG) được quy định theo Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Quy trình quy định những bước công việc phải thực hiện và những lưu ý trong quá trình kiểm định chai chứa LPG.

Quy chuẩn và tiêu chuẩn bắt áp dụng:

+ QCVN: 01 – 2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực.

+ TCVN 8366 : 2010: Bình chịu áp lực – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo.

+ TCVN 6156:1996 : Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng sửa chữa – Phương pháp thử .

+ TCVN 6485: 1999: Khí đốt hóa lỏng – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít.

+ TCVN 7763:2007 : Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại và vận chuyển được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng ( LPG ) – Thiết kế và kết cấu.

+ TCVN 7832:2007 : Chai chứa khí – Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng ( LPG ) – Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm.

+ Tiêu chuẩn quốc tế cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam khi có yêu cầu.

Trong trường hợp các Tiêu chuẩn ,Quy chuẩn trên có sự thay đổi hoặc bổ xung thì quy trinh này được thực hiện theo quy chuẩn ,tiêu chuẩn hiện hành mới nhất .

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG SÀI GÒN

Trụ sở: 21A Đường Cầu Xây, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện : Lô A , Lầu 1 - Căn 1.11 chung cư Khang Gia, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Điện thoại:  0982.323.815 - 0778. 077.420 - 028. 6280.9177 

Mã số thuế: 0 3 1 2 8 3 2 7 3 3

Website: kiemdinhsaigon.vn - Email: kiemdinhsaigon70@gmail.com